İşitme Programı

İşitme engeli vakalarının büyük bir çoğunluğu ( %95 ) doğum öncesinde, doğumda veya çocuk dili hemen kazanmadan önce, geriye kalan kısmı ise ( %5 ) çocuğumuz dili kazandıktan sonra ortaya çıktığı bilinmektedir.

Bu sınıflandırmayı doğum öncesi, doğun anı ve doğumdan sonraki safha olarak ayırabiliriz.

Doğum Öncesi Nedenler :

 • Hamilelik sırasında annenin geçirmiş olduğu kızamıkçık, kabakulak, sarılık… gibi enfeksiyonel hastalıklar
 • Hamilelik döneminde alkol kullanımı
 • Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi
 • Kan uyuşmazlığı
 • Akraba evliliği
 • Genetik faktörler
 • Hamilelik döneminde geçirilen kazalar

Doğum Anı Nedenler :

 • Erken doğum
 • Kulakta görülen zedelenme, doğum sırasında baş ve boyundaki zedelenmeler
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Kordon dolanımı, oksijensiz kalma
 • Sarılıktan dolayı yapılan kan değişimi

Doğum Sonrası Nedenler :

 • Havale, menenjit, kızamıkçık gibi çocukluk hastalıkları
 • Kronik orta kulak iltihabının 3 aydan uzun sürmesi
 • Çocukluk döneminde baş ve kulak bölgesine alınan şiddetli darbeler
 • İç ve orta kulak yapılarında zedelenmeler

İşitme Kaybının Dereceleri

Çocuklardaki normal işitme seviyesi ( -10 ) ile ( +15 ) dB (desibel) olarak belirlenmiştir. Bu işitme sınırındaki bir çocuk hafif dediğimiz konuşma seslerini sessiz bir ortamda duyabilir. Ancak gürültülü ortamda ayırt edemez. İşitme kaybı ve dereceleri şu şekildedir.

 • -10—15 dB         Normal İşitme
 •  16—25 dB          Çok hafif derecede işitme kaybı
 •  26—40 dB          Hafif derecede işitme kaybı
 •  41—55 dB          Orta derecede işitme kaybı
 •  56—70 dB          Orta-ileri derecede işitme kaybı
 •  71—90 dB          İleri derecede işitme kaybı
 •  91 dB ve üstü    Çok ileri derecede işitme kaybı

işitme kaybının dereceleri