Disleksi

Disleksi akıl yürütme, okuma, yazma, matematik, konuşma gibi akademik becerilerde görülen bir özel öğrenme güçlüğüdür.

Sosyokültürel çevrenin uygun olması, normal yeterli bir eğitim alıyor olması, çocuğun zeka düzeyinin normal olması, duygusal ya da fiziksel bir bozukluğunun olamaması bu bozukluluğun çıkmasına engel değildir.

Amerika Psikiyatri Birliği’nin (APA 2001) tanımına göre Özel Öğrenme Güçlüğü; normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre zeka düzeyi, yaş ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Disleksi'nin Belirtileri

Okul Öncesi dönemde

 • Ailede disleksi olması
 • Harf kelime oyunları gibi oyunlarda yavaş tepki vermesi
 • Aktarma, kopyalama ve boyama alanında zayıf olması
 • Hafıza açısından zayıf olması

İlköğretim ve ortaöğretim döneminde

 • Harf, ses, kelime gibi kavramları öğrenmede güçlük
 • Hece ve kelime ayrımlarında güçlük
 • Okuma ve hecelemede güçlük
 • Düşük okuma hızı
 • Yer değiştirme
 • Yanlış telaffuz ( kar-koy )
 • Yakıştırmalar ( büyük ev – büyük et )
 • Çıkarmalar ( çürümüş kırmızı elma – kırmızı elma )
 • Tekrarlar ( çocuk okula doğru koştu – çocuk okula doğru koştu )
 • Ekleme ( yeşil ev – büyük yeşil ev )
 • Kelimeleri tahmin etme
 • Yetersiz sözcük dağarcığı
 • Ters yazma ( toplayan – potlayan )
 • Hece atlama ( eve giderken – eve giken )
 • Harf atlama ( karpuz – kapuz )
 • Birleşik yazma ( sabaholdu )
 • Hece ayırma ( ceb  in  de cüz dan )

Dislektik çocuklarımız için gerekli eğitim kurumumuzda uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Daha detaylı bilgiler için bize ulaşın gelin görüşelim.