Otizm

OTİZM NEDİR?

Otizm, bir çok nedene bağlı olarak çocukluğun ilk üç yılı içinde sosyal beceri yetersizliği ve iletişim ile sınırlı ilgi, takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlarla ortaya çıkan, ileri derecede karmaşık bir gelişimsel bozukluktur.

Otizm çok geniş bir yelpaze gibidir. Bu yelpazede ağırdan hafife giden çok farklı şiddetler bulabilirsiniz. Otistik çocukların tanımlanmasında kullanılan özelliklerin hepsi eş zamanlı ve eşit olarak otistik çocuklarda bulunmaz; kimisinde sosyal ilişkileri diğerlerine nazaran bozukluk gösterirken, kimisinde de iletişim yetersizliği daha yoğundur. Bu belirtiler zamanla değişkenlik gösterebilir. Örneğin, sosyal ortamlardan kaçan bir çocuk zamanla insanlara yakınlık gösterebilir.

Otizmli çocuklarda belirgin olarak dili öğrenememe, değişikliğe aşırı tepki, aynılığı devam ettirmede ısrar tekdüzelikten hoşlanma, soyut kavramları öğrenmede zorlanma, içe kapanma, konuşmaları algılayamama zaman kavramını öğrenememe ve insan insan ilişkilerinin sınırlı olmasıdır. Erkek çocuklarda görülme sıklığı kızlara oranla üç kat daha fazladır. Konuyla ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır ancak halen kesin bir nedeni bilinmemektedir.

Otizmli çocuk kalabalık içerisinde kimse yokmuş gibi hareket eder ve kimseye bakma ihtiyacı hissetmez; görmezden gelir. Sorulara cevap vermez, çağırıldığında dönüp bakmaz hatta anne babasının ilgisini bile reddeder.

DSM-IV Yaygın gelişimsel bozukluğu beş alt grup olarak ele almaktadır:

  1. Otizm
  2. Asperger Sendromu
  3. Çocukluk dezentegratif bozukluk
  4. Rett sendromu
  5. Atipik otizm (başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk)

Çağnur Özel Eğitim Merkezi olarak bu alanda uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.