Psikolojik danışmanlık ve Aile Terapisi

Zihinsel Engellilerde Aile Eğitiminin Gereği ve Önemi

Aile; saygı, mutluluk, huzur, koruma, paylaşma, güven, birlik beraberlik gibi olguları içinde barındıran sosyal bir kurumdur. Ailelerin en önemli sorumluluğu çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeleridir. Zihinsel engelli çocuklar, diğer çocuklardan daha fazla eğitilmeye, sevilmeye ve temel gereksinimlerinin karşılanmasına gereksinim duyarlar. Aralarında tek bir fark vardır bu da eğimlerinde ki araç gereç ve yöntem farklılığıdır. Burada önemli olan ailelerin; çocuklarına iyi bir eğitim verebilmeleri ve ileride ki eğitim öğretim yaşamında üzerlerine düşen görevleri yerine getirebilmeleri için çocuklarının özrü hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğidir.

Bu bağlamda düşünüldüğünde engelli bireylerin eğitimi   kadar önemli olan bir diğer durum da ailelerin rehabilite durumudur. Bu durumun hafifletilmesi anlamında aile danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuzun yapmış olduğu danışmanlık desteği bir çok ailemize olumlu kazanımlar sağlamıştır.  Aileler çocuklarının hastalığı hakkında gerekli olan bilimsel bilgiye ulaşarak karşılaşacakları durumlara kendilerini hazır hisseder hale gelmişlerdir. Almış oldukları bu bilgiler sayesinde çocuklarına karşı nasıl tutum ve davranış sergilemeleri gerektiğini görerek zor ve sancılı olan bu süreci daha iyi bir şekilde yaşayabilme ortamı bulmuşlardır. Aile danışmanlığı kapsamında yapılan birebir görüşmeler, ev ziyaretleri, gibi yapılan karşılıklı diyaloglar velilerimizin kendilerini yaşadıkları bu zor durum karşısında yalnız hissetmediklerini ortaya koymuştur. Eğitim kurumu olarak sadece öğrenci öğretmen ilişkisinin yeterli olmadığını görerek bu temelin aile ile yapılan danışmanlık çalışmaları ile daha parlak bir eğitim öğretim ortamı sağladığı öngörülmüştür.