Kurumsal

Özel Çağnur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi; Çanakkale Asfaltı Zeytinlik mahallesi No :266 adresindeki binada 25/07/2007 tarihinde kurum açma izni alınmıştır.

01/01/2009 tarihinde “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı(Bireysel-Grup)”,  “ Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı(Bireysel), “Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı(Bireysel-Grup) programlarına başlanmıştır.

14/10/2009 tarihinde “ İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı(Bireysel – Grup) programına başlanmıştır.

04/05/2011 tarihinde “ Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı(Bireysel-Grup)” programına başlanmıştır.

18/07/2018 tarihinde '' Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup ) '' programına başlanmıştır.

18/07/2018 tarihinde '' Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup) programına başlanmıştır.

MİSYONUMUZ

Engelli çocuğu olan ailelerimizin kaygılarını en aza indirerek, çocuğun aile ve toplum içerisinde yük olmaktan çıkıp kendi kendine yeten bir birey haline gelmesini sağlamak en büyük hedefimizdir.

VİZYONUMUZ

İçinde bulunduğu işi daha da iyi yapabilmek için araştırma ve geliştirme birimi oluşturmuş, başarılarını çalışanlarıyla paylaşan ve gurur duymalarını sağlayan örnek ve öncü bir kurum olarak; kendine yetebilen, katılımcı, öğrenmeye istekli, çalışmalarını bir plan doğrultusunda yürütebilen, kendisiyle barışık, ailesi ve çevresiyle uyumlu, olumlu davranışlarıyla çevresine örnek olabilen, girişimci hoşgörülü ve sağlıklı bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

AMACIMIZ

Engellinin bağımsız yaşam becerilerini kazanmasını ve bu yolla toplumsallaşmasını sağlamaktır.

İLKELERİMİZ

 • Öğrenci – veli odaklılık,
 • Dürüstlük, şeffaflık ve güven,
 • Verilerle ve süreçlerle yönetim,
 • İnanmak, çalışmak, başarmak,
 • Öğrenme, öğretme ve eğitme,
 • Sürekli iyileştirme ve yenileştirme
 • Önerilere açık olmak,
 • Kararlılık
 • Oto Kontrol,
 • Katılımcılık,
 • Paylaşımcılık,
 • Çözüm üretme,
 • İletişime önem verme
 • İnsana saygı
 • Sevgi ve hoşgörü,

HEDEFLERİMİZ

 • Türk Milli Eğitimi Temel Kanununda ifade edilen; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, Temel İlkeleri ve Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bireyler yetiştirmek
 • Kurumumuzda Eğitim Öğretim ve Yönetim kalitesini yükseltmek.
 • En iyiye ulaşmak için çalışanların motivasyonu nu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılanmayı sağlamak.
 • Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için Otokontrol, Öz değerlendirme ve denetim sistemini yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.
 • Özel Öğretim alanına velinin teşviki için  kaliteli hizmet sunmak.

KURUMUN ÖZELLİKLERİ

1- Bina Durumu:

 •  Kurumumuz 5 katlıdır.558.93 m2 kendine ait bahçesi bulunmaktadır.26 tanesesyalıtımlı bireysel derslik,9 adet grup eğitim odası vardır.

2- Derslikler:

 • Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel):  2 adet Fizyoterapi salonu bulunmaktadır.
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı  (Bireysel-Grup): 3 adet bireysel eğitim, 1 adet grup eğitimi dersliğimiz bulunmaktadır.
 • İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel – Grup): 3 adet bireysel eğitim, 1 adet grup eğitimi  dersliğimiz bulunmaktadır.
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup): 3 adet bireysel eğitim, 1 adet grup eğitimi dersliğimiz bulunmaktadır.
 • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup): 13 adet bireysel eğitim, 4 adet grup eğitimi dersliğimiz bulunmaktadır.
 • Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup):2 adet bireysel eğitim, 1 adet grup eğitimi dersliğimiz bulunmaktadır.
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup): 3 adet bireysel eğitim, 1 adet grup eğitimi dersliğimiz bulunmaktadır.

3 – Eğitimde Kullanılacak Materyaller:

 • Her derslikte sınıflara ait materyaller bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ortak kullanım için materyal bölümümüz vardır.

KURUMUN FİZİKİ DONANIM DURUMU

Kurumumuz gerekli teçhizat donanımına ve materyal malzemeleri  bakımından yeterlidir. İhtiyaç duyulduğunda hemen temin edilmektedir.